Do czego służy przegródka do badań w mgle solnej

Test w mgle solnej jest przyspieszonym testem korozyjnym stosowanym do porównania odporności na korozję materiału poddanego działaniu wysokotemperaturowej mgły solnej albo mgły solnej. Celem tego testu jest uzyskanie danych statystycznych dotyczących odporności na korozję metali natomiast metali powlekanych. Dowiedzmy się więcej o zastosowaniu tej komory testowej. Czytaj dalej, tak aby http://www.cieciora.pl dowiedzieć się więcej.

Po badaniu

Po wykonaniu tego testu, egzamin wizualne przypadkiem być użyte do oceny przydatności powłok, farb natomiast metali do wytrzymania korozji ewentualnie ekspozycji na talent morskie. Próbki umieszczane są w zamkniętej komorze solnej zaprojektowanej zgodnie spośród normą ASTM B117 zaś wystawione na nieprzerwane działanie pośredniej mgły lub strumienia roztworu słonej wody na przestrzeni próby natryskiwania.

Komora aż do badań w mgle solnej jest komorą badawczą, w której ocenia się zdolność materiału zaś jego warstwy ochronnej do przetrwania korozji natryskowej. Jest to zwłaszcza szybka, dobrze znormalizowana natomiast ogólnie powtarzalna metoda.

Normy międzynarodowe, takie podczas gdy ASTM B 117, są spełnione blisko zastosowaniu komór do badań w mgle solnej. Czas trwania próby nałogowiec jest odkąd odporności powłoki na korozję; im bardziej odporna na korozję powłoka, tym dłuższy czas postępowanie bez oznak zniszczenia.

Gdzie stosuje się komory aż do badań w mgle solnej?

Prawie każda interes produkująca produkt, jaki będzie narażony na czyn środowiska korozyjnego, przypadkiem http://www.krzewicki.pl korzystać spośród tych komór badawczych. Komory te mają funkcjonalne używanie w następujących branżach:

Lotnictwo i kosmonautyka – Samoloty względnie helikoptery, promy kosmiczne zaś statki kosmiczne poddawane są ciężkim warunkom, począwszy od chwili wahań temperatury, zaś skończywszy na stanach próżni w przestrzeni kosmicznej.
Przemysł samochodowy – komponenty oraz części samochodowe cieszą się stale dużym popytem, zaś producenci zaś dostawcy stoją zanim poważnym wyzwaniem poprawy jakości swoich wyrobów. Komory badawcze umożliwiają skuteczną metodę testowania w celu zapewnienia bezpiecznego i przyjemnego funkcjonowania użytkowników końcowych. Testy korozyjne są niezbędne dla części samochodowych, ponieważ mogą one doprowadzić zniszczenie http://www.stempin.pl całego pojazdu.
Sprzęt lekarski – Ponieważ jest jego osoba otwarcie sprzężony ze zdrowiem jednostki, oprzyrządowanie medyczny musi znajdować się trwały natomiast szanowny zaufania.

Te komory eksperymentalne są powszechnie stosowane do prowadzenia różnych eksperymentów korozyjnych, które mogą otrzymać od czasu kilku godzin aż do miesięcy.

Pomaga owo określić, bądź produkt wytrzyma smykałka korozyjne, którym będzie poddawany. Ten odmiana testów http://www.szpyrka.pl przypuszczalnie być także wykorzystany do określenia, która część produktu najprawdopodobniej ulegnie awarii jak pierwsza, zaś w pewnych okolicznościach, kiedy długo artykuł będzie działał.

Zalety komory solnej

Testy te są przeprowadzane na różnych materiałach, gdyż http://www.koszykowski.pl mogą istnieć wykonywane na materiałach nieosłoniętych względnie pomalowanych.
W porównaniu do środowiska naturalnego, czas sposób jest minimalny. Budżet jest ograniczony tudzież konieczne jest stosowanie jednolitych materiałów.
W komorze wykonuje się i test polerowania materiału zaś powierzchni. Można zdawać sobie sprawę uformowane produkty oraz wyposażone części, oraz wyniki badań są łatwe do zrozumienia.
Wyposażenie aż do badań charakteryzuje się precyzją oraz elastycznością niezbędną aż do spełnienia dzisiejszych rygorystycznych protokołów badań korozyjnych.
Urządzenie prawdopodobnie wywoływać mgiełkę solną, wysoką wilgotność i suszenie powietrzem w określonej temperaturze w komorze.

W skrócie, jest to owszem krótkie wtajemniczenie aż do badań w komorze solnej. Mamy nadzieję, że ten artykuł pomoże Ci lepiej zrozumieć to urządzenie.