Goniophotometer: Powrót aż do podstaw

Zasadniczo, rolą goniofotometru jest pomocnik w pomiarze światła uwalnianego z obiektu pod spodem różnymi kątami. W ciągu ostatnich kilku dekad, zastosowanie tego urządzenia wzrosło, zwłaszcza z racji pojawieniu się diod LED. Żarówki te znajdują się na listowie ukierunkowanych źródeł światła. W diodach LED występuje niejednorodny, przestrzenny http://www.musiolik.pl analiza światła. W tym artykule, mamy zamiar omówić o niektórych wspólnych zastosowań i rodzajów tego urządzenia. Czytaj dalej, iżby dowiedzieć się więcej.

Jeśli chodzi o dystrybucję światła, gdy źródło światła jest jednorodne, to jest atrakcyjny jako Lambertian źródła. Ponieważ istnieją ścisłe przepisy, możemy powiedzieć, iż istnieje duże ważność w przestrzennym rozkładzie światła. Jest owo prawda, jeżeli chodzi o projektowanie natomiast oświetlenie samochodów.

Porozmawiajmy o kilku typowych zastosowaniach dobrego goniofotometru. Opis http://www.steplewski.pl zastosowań pomoże Ci lepiej uchwycić sens rolę tych urządzeń.

Zastosowania

Poniżej znajduje się deskrypcja zastosowań tych urządzeń. Lista nie jest kompletna, pomimo tego daje opinia na to, aż do czego te urządzenia są używane.

Mogą one odciążyć w pomiarze strumienia świetlnego źródła światła

Mogą wspomóc w pomiarze natężenia światła spośród danego źródła, które jest multum mniejsze w porównaniu do wielkości goniophotometru

Są one wyposażone w czujniki koloru, które mogą ulżyć w pomiarze jednorodności koloru natomiast skorelowanego rozkładu http://www.celuch.pl temperatury barwowej.

Rodzaje

Omówmy aktualnie kilka popularnych typów goniofotometrów. Innymi słowy, zdefiniujemy kilka typów tych urządzeń. Wybór jednostki zależy od rodzaju aplikacji i jej zastosowań. Dlatego grunt jest, tak aby poznać różne typy tych jednostek.

Typ A

Ten wariant urządzenia posiada stałą ośka poziomą a oś pionową połączoną prostopadle aż do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Typ B

Ten wersja jest wyposażony w stałą ośka pionową oraz dołączoną oś poziomą. Są one prostopadłe aż do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, żeby pamiętać http://www.bronicki.pl, że podobnie jak klasa A podczas gdy i model B są nazywane konstrukcjami dwukolumnowymi. Oprócz tego, ów wersja jednostki jest w użyciu aż do regulacji lampy kraty. Ponadto, ośka symetrii i poziomego wirującego zwolennika są rodzajem współosiowego.

Typ C

Ten odmiana charakteryzuje się stałą osią pionową, która jest prostopadła do linii pomiarowej. Również ośka pozioma jest równoległa aż do pierwotnego kąta wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, aby pamiętać, iż wariant C jest popularny jako struktury jednokolumnowe. Ten kategoria struktury jest utworzony, gdy zdejmiemy kolumnę pomocniczą z danej struktury dwukolumnowej.

Ogólnie http://www.charzynski.pl myśl biorąc, ów klasa jest idealnym wyborem dla stałej lampy punktowej, lampy rurowej oraz innych urządzeń tego typu. Ponadto, poziome odsiecz obrotowe natomiast lśnienie osi lampy jest współosiowy.

W skrócie, owo był skrótowy zobrazowanie zastosowań a typów goniophotometers. Mam nadzieję, iż ów artykuł pomoże Ci być w użyciu w dużym stopniu lepsze uchwycenie tych jednostek.